Thông báo chung
                                           Thông báo chung

Thông báo thăm dò dư luận đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2021-2022

                                           Thông báo chung

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023

                                           Thông báo chung

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

                                           Thông báo chung

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

                                           Thông báo chung

Bạc Liêu ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

                                           Thông báo chung

Bạc Liêu hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

                                           Thông báo chung

Lễ bế giảng năm học 2021-2022. Trường THPT Lê Văn Đẩu (Ngày 05/6/2022)

                                           Thông báo chung

Lễ bế giảng năm học 2021-2022. Trường THPT Lê Văn Đẩu (Ngày 05/6/2022)

                                           Thông báo chung

Lễ bế giảng năm học 2021-2022

                                           Thông báo chung

Lễ bế giảng năm học 2021-2022

                                           Thông báo chung

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

                                           Thông báo chung

Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

                                           Thông báo chung

Bạc Liêu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 1 từ ngày 28/01/2022

                                           Thông báo chung

Phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học

                                           Thông báo chung

Triển khai một số hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

                                           Thông báo chung

Thời khóa biểu GV, áp dụng từ ngày 10-01-2022

                                           Thông báo chung

Thời khóa biểu lớp 12, áp dụng từ ngày 10-01-2022

                                           Thông báo chung

Thời khóa biểu lớp 11, áp dụng từ ngày 10-01-2022

                                           Thông báo chung

Thời khóa biểu lớp 10, áp dụng từ ngày 10-01-2022

                                           Thông báo chung

Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

                                           Thông báo chung

Bảng phân công chuyên môn học kỳ 2 năm học 2021-2022

                                           Thông báo chung

Thông tư 26/2020/TT-BGĐT

                                           Thông báo chung

Triển khai hành động quốc gia phòng, chống HIV /AIDS năm 2021