Thông tin chi tiết:
Trương Văn Gan
Hiệu trưởng Trương Văn Gan
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội