Ban lãnh đạo
 • Trương Văn Gan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu TRưởng
  • Điện thoại:
   0987015313
  • Email:
   c23levandau.baclieu@moet.edu.vn
 • Dương THanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BTCB - Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0916130272
  • Email:
   mai829852@gmail.com