Ban lãnh đạo
 • Trần Ngọc Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949942199
  • Email:
   tranngoctongabl@yahoo.com.vn
 • Lại Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944693949
  • Email:
   laingocanh1989@gmail.com
 • Nguyễn Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   01238837640
  • Email:
   an@yahoo.com
 • Dương Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Điện thoại:
   0983636233
  • Email:
   hien1281@yahoo.com
 • Nguyễn Đình T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Nguyễn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn