Ban lãnh đạo
 • Lê Thanh Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   098600046
  • Email:
   lethanhnam1961@gmail.com
 • Trịnh Văn Dễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Điện thoại:
   0386730540
  • Email:
   detinlvd1971@gmail.com
 • Lâm Hoàng Như Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0948785666
  • Email:
   nhuphung97@yahoo.com.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều