Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non và cấp học tiểu học chậm nhất là ngày 26/6/2020; đối với cấp học THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thì kết thúc học kỳ II chậm nhất là ngày 27/6/2020. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước ngày 15/8/2020; các lớp đầu cấp học khác hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

Thanh Sơn

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều